Install this webapp on your device: tap and then Add to homescreen.

PREZENTARE PROIECT

Erasmus+
Special Teachers for Special Needs

Proiectul “Special Teachers for Special Needs‘’ vine in intampinarea nevoilor scolii noastre (Centru Scolar de Educatie Incluziva Alexandru Rosca din Piatra-Neamt) de a oferi cele mai bune servicii si oportunitati de dezvoltare copiilor cu cerinte educationale speciale, urmand a fi implementat, pe o durata de 24 de luni (septembrie 2019-august 2021). Grupul-tinta de participanti la activitate este format din 15 cadre didactice ale unitatii, insa cei mai importanti beneficiari ai proiectului, desi indirecti, vor fi elevii (134 elevi care invata in cadrul CSEI si aprox. 275 integrati in scoli obisnuite) care beneficiaza de serviciile si sprijinul unitatii noastre – copii cu oportunitati reduse, cu dizabilitati (fizice/mentale), care se confrunta cu obstacole derivate de aici – de natura sociala (risc foarte ridicat de excluziune sociala, de a deveni victime ale violentelor, vagabondaj, exploatare), de materiale (deoarece famillile au resurse foarte limitate, multi dintre ei sunt in plasament sau instistutionalizati), educationale (risc de abandon si absenteism).
Obiectivele proiectului) sunt aliniate cu tintele strategice pe termen mediu pe care le-am stabilit in cadrul Planului European de Dezvoltare si in concordanta cu prioritatile programului Erasmus+, atat cele la nivel european cat si cele la nivel national. 
Acestea sunt:
1. Imbunatatirea serviciilor oferite si a atmosferei de lucru in cadrul scolii prin asigurarea formarii internationale a 25% dintre cadrele didactice ale CSEI Al. Rosca in 5 domenii specifice (metode de lucru adaptate, instrumente TIC adaptate, prevenire violenta si bullying, managementulu strestului si, internationalizare), in perioada semptembrie 2019-august 2021.
2. Asigurarea accesului la activitati asistate TIC pentru 100% dintre elevii nostri, in cadrul a cel putin 20% din activitati (educationale si de sprijin), in anul scolar 2020-2021.
3. Scaderea cu minim 20% a numarului de situatii de violenta si bullying avand ca victime elevii nostri/elevii care beneficiaze de serviciile noastre in anul scolar 2020-2021.
4. Scaderea cu 20% a nr. de absente in anul scolar 2020-2021 comparativ cu anul precedent.
5. Asigurarea accesului la activitati internationale pt. cel putin 25% din elevii scolii, prin realizarea de proiecte eTwinning;
Primul an de proiect va fi dedidcat activitatilor de selectie a participantilor, pregatire si participarea la mobilitatile de formare, urmand ca in al doilea an, beneficiarii sa implementeze si sa aplice in activitatea curenta noile competente dobandite.
Deoarece ne aflam la primul proiect Erasmus+ am optat pentru cursuri structurate (in numar de 5, cu durate curpinse intre 5 si 7 zile), furnizate de 4 organizatii cu experienta, pe care le-am identificat cu ajutorul paltformei School Education Gateway.
Fiecare curs a fost ales astfel incat sa corespunda celor mai stringente nevoi de formare si sa ajuta la rezolvarea celor mai urgente probleme, precum utilizarea de instrumente TIC adaptate elevilor cu CES, prevenirea/combaterea efectelor stresului prelunit al cadrelor didactice care se confrunta cu situatii speciale, prevenirea/combaterea fenomenului de violenta si bullying avand ca victime (uneori si ca agresori) elevi cu dizabilitati/nevoi de invatare, metode de lucru specifice invatamantului special, si un in ultimul rand – internationalizare-pentru a dobandi experienta in acest sens si a putea oferi astfel de oportunitati elevilor nostri.
Astfel, activitatile de formare pentru care am optat sunt urmatoarele: 
1. Activitatea - Use ICT in Special Needs Education, organizata de catre BragaMob, Portugalia
2. Activitatea: Special Needs Education: A step-by-step approach, organizat de Areadne Training, Grecia
3. Anti-Bullying: School Strategies towards Success- DOREA Educational Institute, Praga, Republica Ceha
4. Handling Stress and Avoiding Burnout DOREA Educational Institute, Cipru
5. Let´s make our school more international: European Project Planning, Design, Management and Funding, organizator: Cervantes Training, Alcala de Henares, Spania.
Pentru asigurarea unor experiente de mobilitate de calitate vom organiza un concurs de selectie transparent, activitati de pregatire, precum si de follow up.
Proiectul va reprezenta un pas foarte important in dezvoltarea scolii, iar impactul, datorita profilului unitatii noastre va fi unul semnificativ atat la nivel de beneficiari, cat si la nivel local. Prin activitatile pe care le vom desfasura in anul al 2-lea de proiect, vom asegura extinderea impactului si asupra altor parteneri educationali (ex.cele 16 scoli cu care colaboram, CJRAE, DGASPC, alte unitati care ofera servicii si sprijin copiilor cu dizabilitati). De asemenea am prevazut activitati de diseminare/asigurarea vizibilitatii/asigurarea transferului de competente, organizate atat de catre scoala cat si de catre fiecare participant in parte.

ACTIVITATI DE MANAGEMENT DE PROIECT

01

Informare și selectie

Se vor desfășura activități de informare referitoare la proiect prin sedințe consiliu profesoral, prezentări de proiect, afișaj pe website-ul de proiect și avizier.
Se va desfășura procedura de selecție.

02

Pregătire 

Se vor realiza activitățile de pregătire ale beneficiarilor la mobilitatile de formare (pregătire lingvistică, culturală și de pedagogie a stagiului de formare)

03

Realizare mobilități

Se vor desfașura activitățile de mobilitate de formare.

04

implementare competențe dobândite

Beneficiarii mobilităților de formare vor aplica in activitățile profesorale din anul școlar următor, competențele și cunoștințele dobândite în mobilitățile de formare la care au participat.

000

Activități de pregătire

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

000

Activități de formare

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

000

Activități de implementare

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

000

Resurse create

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR DE PROIECT

Anul 1

1. Informarea cadrelor didactice

Activități de informare a cadrelor didactice din instituție cu aspecte referitoare la specificul proiectului de mobilități de formare, planidicarea și desfășurarea procedurii de selecție a beneficiarilor.

sept-oct 2019

oct 2019-ian 2020

2. Selectie

Desfășurarea procedurii de selecție a beneficiarilor mobilitatilor de formare

3. Pregatire

Desfasurarea activităților de pregătire culturala, lingvistica si de pedagogie a mobilitatii de formare a beneficiarilor.

ian-mai 2020

mai-august 2020

4. Mobilitati de formare

Desfășurarea celor 15 mobilități de formare cu participarea beneficiarilor.

 Raportare intermediară  

Anul 2

5. Implementare

Desfasurarea activităților de implementare a competentelor si cunostintelor dobandite in cadrul sesiunilor de formare de catre beneficiarii mobilitatilor.

sept 2020-mai 2021

sept 2020-mai 2021

6. Activități de diseminare și valorizare

Desfasurarea activităților de diseminare si transfer a competentelor si cunostintelor dobandite in cadrul sesiunilor de formare de catre beneficiarii mobilitatilor.

7. Raportare

Activitați de raportare și centralizare a rezultatelor obtinute de catre beneficiari si colegii si elevii acestora in timpul implementarii etapelor de proiect

iunie-aug 2021

© Designed by Malgrande Solutions Solutii în educație
2019